Doktori:

Briga/odnos prema pacijentu

Mnoga ispitivanja zadovoljstva bolesnika sa zdravst­venim osobljem pokazuju da se većina njihovih zamerki odnosi na nezadovoljavajuću komunikaciju sa zdravstvenim radnicima. Komunikacija je prepoznata kao glavni uzrok problema u zdravstvu na osnovu mnogih provedenih studija.

Odnos osoblja prema pacijentu vrlo je važan u svim fazama medicinskog rada. Saradnja pacijenta sa zdravstvenim osobljem se svodi na pridržavanje lekarskih uputa, tj. pristajanje bolesnika na određeni režim lečenja, bilo da se radi o uzimanju ljekova, menjanju nekih navika, redovnom dolasku na pregle­de i terapiju ili promeni životnog stila. Na osnovu istraživanja, predlaže se da se bolesnika prestane gledati kao pasivnog i poslušnog, već da se u interakciju ugradi i njegov stav, pa da se tada ta interakcija smatra zajedničkim naporom u postizanju ciljeva lečenja. Pacijentovim učešćem u lečenju postiže se ko­mpletna komunikacija između zdravstvenog radnika i bolesnika, realnija očekivanja bolesnika, donošenje kvalitetnijih medicinskih odluka, te bolje sleđenje lekarovih uputa. Na taj način menjaju se i neke svakodnevne navike i bolesnik dobija osećaj da se može nositi sa svojom bolešću, čime se smanjuju negativne emocije koje često prate zdravstvene poremećaje.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија