Filantropija

DONACIJE


"Budući da se troškovi zdravstvene nege povećavaju, filantropija je ključnija nego ikad. Ona će praviti razliku između dobre brige i odlične nege."

Direktor instituta.
Potencijalni donator treba da se obrati upravi IKVBV-u Pismom o namerama, u kojem navodi razloge za donaciju, precizira predmet donacije i druge elemente ugovora.

Donacije mogu biti iz sledećih oblasti:

1. Ugradni materijal
2. Sanitetski materijal
3. Lekovi
4. Usluge i radovi
5. Medicinska oprema
6. Računarska i komunikaciona oprema
7. Ostala dobra (osim novčanih sredstava)


Uprava IKVBV daje saglasnost za donaciju, nakon čega se pristupa izradi ugovora o donaciji, koji se potpisuje od strane direktora IKVBV (ili drugog zaposlenog, po ovlašćenju) i donatora.

Institut za KVB Vojvodine se zahvaljuje svim donatorima koji su pomogli opremanje i rad Instituta.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија