Pacijenti

INFO ZA PACIJENTE O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA

Klinička ispitivanja su istraživačke studije dizajnirane sa ciljem da pronađu nove i bolje načine za lečenje pacijenata koji boluju od različitih bolesti.

Lekari i naučnici sprovode klinička ispitivanja da saznaju:
• da li je novorazvijeni tretman bezbedan i efikasan za pacijente
• kako i u kojoj dozi je najbolje davati novootkriveni lek
• da li je ispitivani tretman bolji od postojećih modaliteta lečenja

Klinička ispitivanja mogu da testiraju nove lekove, nove pristupe koristeći postojeće terapijske mogućnosti i modalitete lečenja, ili potpuno nove metode lečenja.

Klinička ispitivanja su jedinstvene studije u smislu da se u potpunosti oslanjaju na dobrovoljno učešće pacijenata prilikom testiranje nove terapije. Izvode se tek nakon završenog dugotrajnog nekliničkog ispitivanja.

Pre nego što se započne sa testiranjem novog modaliteta lečenja na ljudima, studije se izvode u istraživačkim laboratorijama i na životinjama ispitijući moguće koristi i neželjene efekte. Do momenta započinjanja ispitivanja na pacijentima u kliničkom ispitivanju, lek je bio u fazi pretkliničkog ispitivanja, najčešće, nekoliko godina.

Tokom planiranja kliničkog ispitivanja, istraživač (obično lekar) mora napisati detaljan plan koji naglašava kako pozadinu i svrhu istraživanja tako i tačan način na koji će biti sprovedeno istraživanje. Ovaj plan ili "protokol ispitivanja" definiše detalje tokom svakog koraka lečenje i nege pacijenata u studiji, a sama studija mora biti odobrena od strane Etičkog odbora ustanove u kojoj se odvija istraživanje kao i od strane organizacije koja sponzoriše studiju. Protokol za studije osigurava da pacijenti u studiji dobijaju odgovarajući tretman i kvalitetnu negu i da se istraživanje vrši na naučno zasnovanim principima.

Svaki novopredloženi lek ili sredstvo mora proći kroz tri istraživačke faze:

Faza 1 ispitivanja: Inicijalna ispitivanja na ljudima sa ciljem određivanja kako treba dati novi lek (oralno, intravenski, intramuskularno), koliko često, i u kojoj dozi. Faza 1 ispitivanja podrazumeva prve testove novog tretmana na ljudima, tako da obično uključuju samo mali broj pacijenata.
Faza 2 ispitivanja: tokom druge faze ispitivanja nastavlja se sa testiranjem bezbednosti leka i počinje se sa procenom učinkovitosti i delotvornosti novog leka. Slično fazi 1, ispitivanja u fazi 2 često sadrže ograničen broj pacijenata.
Faza 3 ispitivanja: ove studije testiraju novi lek, novu kombinaciju lekova, ili novu hiruršku intervenciju u odnosu na postojeći standard za lečenje. Učesnici su, obično, randomizovani (dodeljeni nasumično standardnoj grupi lečenja ili uvršteni u grupu koja testira novi lek ili proceduru). Faza 3 ispitivanja često uključuje veliki broj ljudi.

Prelepo

Pumpa života! Nikad ne staje, ponekad ubrza ili preskoči, zaboli ili se primiri, ali ne prestaje da ispunjava svoje obaveze. Srce pumpa krv do skoro svih 75 triliona ćelija u organizmu. Jedino rožnjača u oku ne dobijaju dotok krvi. Svaki dan, srce stvara dovoljno energije da se vozi kamion 32 kilometra. Tokom života, to je ekvivalentno putu na mesec i nazad.

Odgovornost

Budite odgovorni prema sebi i preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem. Usvojite zdrav način života, prestanite da pušite, zdravo se hranite, budite fizički aktivni. Svakodnevno konzumiranje namirnica bogatih antioksidansima može da osigura održavanje normalne cirkulacije krvi i nivoa krvnog pritiska, kao i da spreči oksidaciju masnih materija u krvotoku, a time i formiranje tromba.

Dostignuća

Svojim rezultatima i postignućima, Institut za KVBV svrstao se u red vodećih svetskih institucija. Praćenje napretka i razvoja medicinske misli, kontinuirani rad na usavršavanju svakog pojedinca zaposlenog u ovoj ustanovi, kao i rad na edukaciji generacija koje dolaze, postali su pravo i obaveza medicinskih radnika naše kuće.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија