INFORMACIJE ZA PACIJENTE KOJI TREBA DA SE KATETERIZIRAJU

• Zakazanog dana treba da se javite u Polikliniku u Sremskoj Kamenici (zgrada uz rampu). Pacijenti iz Novog Sada do 7:00 h, a van Novog Sada do 8:00 h.
• Molimo Vas da u cilju bezbednog izvođenja invazivne procedure obavezno donesete sledeće laboratorijske nalaze, a koje se ne rade na Institutu za kardiovaskularne bolesti:
- HbsAg
- anti HCV
- anti HIV
- TPHA (WAR)
• Bez gore navedenih rezultata, koji ne mogu biti stariji od tri (3) meseca, nismo u mogućnosti da u planiranom terminu uradimo predviđenu kateterizaciju srca.

Neophodno je da prilikom dolaska na Kliniku ponesete i dostavite na uvid:
1) prethodnu medicinsku dokumentaciju,
2) novije rutinske laboratorijske analize- obavezno KKS, SE, CRP, Fibrinogen, Biohemijske analize krvi ( kalijum, natrijum, bilirubini, urea, kreatinin, glukoza, ALT, AST, CK, LDH), Lipidni status, Urin, NE STARIJE OD 7 DANA,
3) obavezno krvna grupa i Rh faktor,
4) free T4, hTSH,
5) ultrazvučni pregled abdomena,
6) ukoliko posedujete nalaze: EHO, Holter, ergometrija,
7) OBAVEZNO doneti sa sobom sve dodatne nalaze, ukoliko ih je tražila komisija za zakazivanje IKVBV,
• Neophodno je da prilikom dolaska na Kliniku ponesete i dostavite na uvid:
8) obavezno mašinicu za brijanje sa žiletom,
9) uput za bolničko lečenje koji ne može biti stariji od šest meseci, (za pacijente van Južno-bačkog okruga uput mora biti overen od nadležnog Fonda za zdravstvo sa napomenom "za kateterizaciju srca"),
10) RTG srca i pluća (PA snimak), ne stariji od 7 dana,
11) overenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu,
12) izveštaj stomatologa na fokalozu, OPT snimak gornje i donje vilice (potrebno samo za bolesnike sa valvularnom bolešću).
• Ukoliko niste u mogućnosti da dođete na našu Kliniku u predviđenom terminu, molimo Vas da nam javite na telefon 021/48-05-773 ili faks. 021/4805895.

Prelepo

Pumpa života! Nikad ne staje, ponekad ubrza ili preskoči, zaboli ili se primiri, ali ne prestaje da ispunjava svoje obaveze. Srce pumpa krv do skoro svih 75 triliona ćelija u organizmu. Jedino rožnjača u oku ne dobijaju dotok krvi. Svaki dan, srce stvara dovoljno energije da se vozi kamion 32 kilometra. Tokom života, to je ekvivalentno putu na mesec i nazad.

Odgovornost

Budite odgovorni prema sebi i preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem. Usvojite zdrav način života, prestanite da pušite, zdravo se hranite, budite fizički aktivni. Svakodnevno konzumiranje namirnica bogatih antioksidansima može da osigura održavanje normalne cirkulacije krvi i nivoa krvnog pritiska, kao i da spreči oksidaciju masnih materija u krvotoku, a time i formiranje tromba.

Dostignuća

Svojim rezultatima i postignućima, Institut za KVBV svrstao se u red vodećih svetskih institucija. Praćenje napretka i razvoja medicinske misli, kontinuirani rad na usavršavanju svakog pojedinca zaposlenog u ovoj ustanovi, kao i rad na edukaciji generacija koje dolaze, postali su pravo i obaveza medicinskih radnika naše kuće.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија