INFORMACIJE ZA PACIJENTE KOJI TREBA DA SE OPERIŠU

• Hirurški tim naše Klinike sposoban je da izvrši sve vrste kardiohirurških intervencija, a kardiolozi, medicinske sestre, tehničari i drugo osoblje Klinike će učiniti sve da Vam oporavak posle hirurške intervencije bude što kraći i lakši.
• Pošto ste obavili sve preglede kod svog kardiologa, hemodinamska ispitivanja, dobili mišljenje (uput) za hirurško lečenje, treba da dođete lično ili se javite u sekretarijat Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju na telefon: 021/48 05 701 ili 021/48 05 702 ili ako niste u moguđnosti da dođete lično, pošaljete svu dokumentaciju faksom: 021/66 22 059 ili poštom na sekretarijat Klinike. Po prijemu dokumentacije kardio- hirurški konzilijum će odlučiti o potrebi, vrsti i terminu hirurške intervencije.

- Krvna slika (Hb, HCT, Er, Le i Tr) i sedimentacija eritrocita
- Biohemijske analize krvi (kalijum, natrijum, bilirubini, urea, kreatinin, glukoza, ALT, AST, CK, ukupni proteini, LDH)
- Urin (nativni, sa sedimentom)
- INR (ukoliko je uzimao peroralnu antikoagulantnu terapiju, npr. Sintrom, Farin...)
- Vreme krvarenja i vreme koagulacije
- Transmisivne bolesti (HIV, HBV, HCV, SIFILIS)
- CRP, Krvna grupa, Hormoni štitaste žlezde
- potvrdu stomatologa o urednom stomatološkom statusu
- RTG snimak srca i pluća, UZ (ultrazvuk) abdomena

I analize moraju biti u referentnim vrednostima i ne starije od 15 dana
II transmisivne bolesti (HIV, HBV, HCV, sifilis) – nalazi važe 6 meseci od datuma vađenja
III ukoliko pacijent boluje od nekih propratnih bolesti, potrebno je da dostavi i medicinsku dokumentaciju o tome:
1. otpusno pismo
2. nalaz nadležnog lekara specijaliste (neurolog, nefrolog, gastroenterolog, endokrinolog i sl. u zavisnosti od koje se bolesti pacijent leči) o postojanju eventualnih kontraindikacija za planirani operativni zahvat

Prelepo

Pumpa života! Nikad ne staje, ponekad ubrza ili preskoči, zaboli ili se primiri, ali ne prestaje da ispunjava svoje obaveze. Srce pumpa krv do skoro svih 75 triliona ćelija u organizmu. Jedino rožnjača u oku ne dobijaju dotok krvi. Svaki dan, srce stvara dovoljno energije da se vozi kamion 32 kilometra. Tokom života, to je ekvivalentno putu na mesec i nazad.

Odgovornost

Budite odgovorni prema sebi i preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem. Usvojite zdrav način života, prestanite da pušite, zdravo se hranite, budite fizički aktivni. Svakodnevno konzumiranje namirnica bogatih antioksidansima može da osigura održavanje normalne cirkulacije krvi i nivoa krvnog pritiska, kao i da spreči oksidaciju masnih materija u krvotoku, a time i formiranje tromba.

Dostignuća

Svojim rezultatima i postignućima, Institut za KVBV svrstao se u red vodećih svetskih institucija. Praćenje napretka i razvoja medicinske misli, kontinuirani rad na usavršavanju svakog pojedinca zaposlenog u ovoj ustanovi, kao i rad na edukaciji generacija koje dolaze, postali su pravo i obaveza medicinskih radnika naše kuće.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија