RASPORED PROSTORIJA, KABINETA I LABORATORIJA NA IKVBV

• Prijemna kardiološka ambulanta - suteren
• Prijemna kardiohirurška ambulanta - prizemlje
• Jedinica intenzivne kardiološke nege - III sprat
• Jedinica intenzivne kardiohirurške nege - III sprat • Kardiohirurške operacione sale - III sprat
• Kateterizaciona laboratorija - III sprat
• Elektrofiziološka laboratorija - III sprat
• Laboratorija za CT - III sprat
• Ehokardiografski kabinet - III sprat
• Prijemna kardiološka ambulanta - suteren
• Prijemna kardiohirurška ambulanta - prizemlje
• Jedinica intenzivne kardiološke nege - III sprat
• Jedinica intenzivne kardiohirurške nege - III sprat • Kardiohirurške operacione sale - III sprat
• Kateterizaciona laboratorija - III sprat
• Elektrofiziološka laboratorija - III sprat
• Laboratorija za CT - III sprat
• Ehokardiografski kabinet - III sprat
• Apoteka - suteren
• Kabinet za ergometriju - prizemlje
• Kabinet za angiologiju (Doppler) - III sprat • Laboratorija za biohemiju - III sprat
• Kabinet za ranu rehabilitaciju - III sprat
• Učionica za edukaciju pacijenata - III sprat • Šalter za administrativni prijem - prizemlje • Kardiološka poliklinika - zelena zgrada
• Kabinet za holter EKG-a - zelena zgrada
• Ambulanta za kontrolu pejsmejkera - prizemlje • Kabinet za holter krvnog pritiska - II sprat
• Kardiološki stacionar (sobe 23-42) - III sprat
• Kardiološki stacionar (sobe 14-23) - II sprat
• Kardiohirurški stacionar - III sprat
• Kardiohirurška poliklinika - prizemlje • Računovodstvo - zelena zgrada
• Konferencijska sala - V sprat
• Računarski centar - V sprat

Prelepo

Pumpa života! Nikad ne staje, ponekad ubrza ili preskoči, zaboli ili se primiri, ali ne prestaje da ispunjava svoje obaveze. Srce pumpa krv do skoro svih 75 triliona ćelija u organizmu. Jedino rožnjača u oku ne dobijaju dotok krvi. Svaki dan, srce stvara dovoljno energije da se vozi kamion 32 kilometra. Tokom života, to je ekvivalentno putu na mesec i nazad.

Odgovornost

Budite odgovorni prema sebi i preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem. Usvojite zdrav način života, prestanite da pušite, zdravo se hranite, budite fizički aktivni. Svakodnevno konzumiranje namirnica bogatih antioksidansima može da osigura održavanje normalne cirkulacije krvi i nivoa krvnog pritiska, kao i da spreči oksidaciju masnih materija u krvotoku, a time i formiranje tromba.

Dostignuća

Svojim rezultatima i postignućima, Institut za KVBV svrstao se u red vodećih svetskih institucija. Praćenje napretka i razvoja medicinske misli, kontinuirani rad na usavršavanju svakog pojedinca zaposlenog u ovoj ustanovi, kao i rad na edukaciji generacija koje dolaze, postali su pravo i obaveza medicinskih radnika naše kuće.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија