IKVBV

USLUGE KOJE MI PRUŽAMO:

Na Klinici za kardiohirurgiju bolesnicima se pružaju zdravstvene usluge: operacije na otvorenom srcu - koronarna hirurgija, valvularna hirurgija, hirurgija stečenih i urođenih srčanih mana, kombinovana hirurgija i hirurgija aorte, tumori srca i karotidna hirurgija.

Primenjuju se savremene tehnološke procedure hirurgije na kucajućem srcu, zamena srčanih zalistaka bio-protezama i najnovijom generacijom „stentless“ proteza. Razvili smo karotidnu hirurgiju, rutinski primenjujemo simultane i kombinovane kardiovaskularne operacije i uvodimo hirurgiju poremećaja srčanog ritma. Uspešno radimo i totalnu arterijsku revaskularizaciju koronarnih krvnih sudova u lečenju okluzivne koronarne bolesti srca.

Povećan je broj reoperacija u ukupnom broju operacija, tako da se reoperativni zahvati redovno izvode i po drugi, treći pa i četvrti put. U poslednje dve godine značajan je i porast hitnih operacija usled raznih tipova disekcije grudne aorte.

Važan doprinos napretku u tretmanu bolesnika nakon operacija na otvorenom srcu dala je i savremena intenzivna jedinica Instituta za KVB Vojvodine, sa modernom opremom za podršku i praćenje svih vitalnih parametara bolesnika.

Struktura kardiohirurških intervencija u odnosu na raniji period menja se, pa je sve veći broj složenih i teških operativnih zahvata, s obzirom na nagli razvoj interventne kardiologije, koja je dobrim delom preuzela rešavanje koronarne bolesti, zahvaljujući napretku takozvanih koronarnih stentova.

Da li će se bolesnik sa koronarnim oboljenjem lečiti lekovima, stentovima ili operativnim putem, svakodnevno konzilijarno odlučuju kardiolozi i kardiohirurzi. Cilj je pronalaženje najboljeg mogućeg rešenja za konkretnog bolesnika.


Klinika za kardiologiju je opremljena za pružanje sledećih medicinskih usluga:

Neinvazivne usluge:
Subspecijalistički kardiološki pregled, ehokardiografski pregled, tranezofagealni ehokardiografski pregled, stres ehokardiografski pregled, ehokardiografski pregled sa kontrastom, ergometrijski test (test opterećenja), holter monitoring EKG-a, holter monitoring pritiska sa EKG-om, dopler karotida, dopler arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta, tilt test idr.

Invazivne usluge:
Dijagnostičke hemodinamske procedure (koronarografija, angiografija, bulbografija, sinevalvulografija, ventrikulografija, endomiokardna biopsija, graftografija...), perkutana koronarna intervencija („balon dilatacija” i ugradnja intrakoronarnog stenta), ugradnja vena kava filtera, perikardiocenteza, elektrofiziološko ispitivanje srca, ugradnja pejsmejkera, ugradnja CRT (pejsmejker za kardijalnu resinhronizacionu terapiju), ugradnja implatibilnog kardioverter defibrilatora (ICD), radiofrekventna ablacija idr.

Prva kateterizacija srca i koronarografija je izvršena 09. decembra1980. god.
Prva intrakoronarna tromboliza streptokinazom kod pacijenta sa akutnim širokim prednjim infarktom miokarda, urađena je 12. maja 1982. god.
Od 18. avgusta 1999. godine, uz podršku Klinike za kardiohirurgiju, u rutinsku praksu uvedena je PTCA („balon dilatacija”). Posle dugotrajnih i ozbiljnih priprema, koje su uključile i dopunsku edukaciju naših lekara u inostranstvu (u Pizi kod Prof. dr Mario Marzilli-a), od 01. aprila 2002. godine u rutinsku praksu uvedena je najmodernija interventna kardiološka procedura - perkutana koronarna revaskularizacija (PCR) u akutnom infarktu miokarda. Od 16. 09. 2002. godine, u sklopu rešavanja komplikacije - disekcije, počeli smo rešavanje i bifurkacionih lezija interventnom procedurom. U repertoar naših usluga uvedena je i revaskularizacija hroničnih okluzija.

U invazivnoj kardiologiji već kod 60 odsto bolesnika koristimo transradijalni pristup kao način izvođenja invazivnih procedura, čime obezbeđujemo sigurnost intervencije, povećamo komfor bolesnika i smanjujemo troškove.

Već tri godine rutinski se sprovodi metoda resuscitativne hipotermije koja primenjena nakon srčanog zastoja doprinosi poboljšanju neurološkog ishoda i smanjuje mortalitet kod komatoznih pacijenata.

Od 1983. godine rutinski radimo implantaciju pacemaker-a. Pored klasičnih pejsmejkera za lečenje bradikardnih poremećaja ritma, od 2002. godine ugrađujemo i implantabilne kardioverter defibrilatore (ICD) za lečenje malignih aritmija i prevenciju iznenadne smrti, kao i multisajt pejsmejkere (CRT) za lečenje srčane slabosti resinhronizacionom terapijom. Takođe, ugrađujemo i kombinovanu verziju CRT i ICD.

Od ove godine (2007) supraventrikularne i ventrikularne poremećaje ritma rešavamo radiofrekventnom ablacijom.

Prelepo

Pumpa života! Nikad ne staje, ponekad ubrza ili preskoči, zaboli ili se primiri, ali ne prestaje da ispunjava svoje obaveze. Srce pumpa krv do skoro svih 75 triliona ćelija u organizmu. Jedino rožnjača u oku ne dobijaju dotok krvi. Svaki dan, srce stvara dovoljno energije da se vozi kamion 32 kilometra. Tokom života, to je ekvivalentno putu na mesec i nazad.

Odgovornost

Budite odgovorni prema sebi i preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem. Usvojite zdrav način života, prestanite da pušite, zdravo se hranite, budite fizički aktivni. Svakodnevno konzumiranje namirnica bogatih antioksidansima može da osigura održavanje normalne cirkulacije krvi i nivoa krvnog pritiska, kao i da spreči oksidaciju masnih materija u krvotoku, a time i formiranje tromba.

Dostignuća

Svojim rezultatima i postignućima, Institut za KVBV svrstao se u red vodećih svetskih institucija. Praćenje napretka i razvoja medicinske misli, kontinuirani rad na usavršavanju svakog pojedinca zaposlenog u ovoj ustanovi, kao i rad na edukaciji generacija koje dolaze, postali su pravo i obaveza medicinskih radnika naše kuće.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија