Упознајте наш руководећи кадар:

- Ми смо група стручњака

Проф. др Александар Реџек

Проф. др Александар Реџек

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Проф. др Дејан Сакач

Помоћник директора за науку

м. сц. Сања Граховац Брчић,
дипл. правник

Помоћник директора за правне и опште послове

Зоран Барјактаровић, дипл. економиста

Помоћник директора за економско финансијске послове

Проф. др сц. мед. Милован Петровић

Заменик директора

спец. смр. Славен И. Кључар

Главни техничар Института

Клиника за кардиохирургију:

Проф. др Стаменко Шушак, кардиохирург

Управник Клинике за кардиохирургију

Доц. др  Миленко Росић, кардиохирург

Заменик управника Клинике за кардиохирургију

Лепосава Даничић

Главна сестра Клинике за кардиохирургију

Клиника за кардиологију:

Доц. др Илија Срдановић, кардиолог

Управник Клинике за кардиологију

др Маја Стефановић, кардиолог

Заменик управника Клинике за кардиологију

Радмила Радановић

Главна сестра Клинике за кардиологију

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија